Vår personuppgifts- och integritetspolicy

Den här policyn beskriver hur KVH Sweden AB (org.nr. 556624-5477), c/o Kroppsverkstan, Malmövägen 48, 12149 Johanneshov, som driver anläggningarna Kroppsverkstan och Yogarummet i Hammarbyhöjden respektive Bagarmossen, hädanefter även kallat "vi" och "vår", behandlar dina personuppgifter. Alltså, vilka personuppgifter vi hanterar om dig, varför vi gör det och vilka rättigheter du har. När du nyttjar våra tjänster och godkänner vår personuppgiftshantering är det dessa villkor du godkänner.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

För alla: Namn, E-postadress, Telefonnummer, Kundnummer, Utskicksinställningar, Anteckningar
För dig med gym aktiverat även: Personnummer
För dig med autogiroavtal även: Personnummer, Postadress

Dessa uppgifter samlas in för att köp och bokningar ska kunna genomföras och hanteras samt att vi ska kunna kontakta och identifiera dig som kund.

Dessutom sparas boknings- och försäljningshistorik, där ovan uppgifter även kan finnas med, för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund samt för statistiska ändamål, samt för att uppfylla krav gentemot myndigheter såsom Skatteverket.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter samlas in på följande sätt:

  • Genom att du lämnar personuppgifter vid kontakt med oss.

  • Då du själv skriver i personuppgifter vid onlinebokning.

  • Genom överföring av kundregister i samband med verksamhets- eller företagsöverlåtelser

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter sparas i högst två (2) år efter avslutad kundrelation, dock sparas bokföringsuppgifter enligt lagstadgad längd. Nyhetsbrevsprenumeration avregistrerar du dig själv ifrån.

Vilken rättslig grund har vi för hanteringen av personuppgifter?

Följande rättsliga grunder finns för hanteringen av personuppgifter:

  • Med stöd i fullföljande av avtal för utförande av tjänst. Att samla och spara väsentliga uppgifter om dig så att vi på ett säkert och riktigt sätt kunna boka och utföra våra tjänster.

  • Med stöd i lämnat samtycke vid marknadsföringsutskick.

Marknadsföringsutskick

Om marknadsföringsutskick görs från oss kan du genom en länk i e-postmeddelandet/SMS:et som skickats, låta oss veta att du inte längre önskar få dessa utskick. Inga fler sådana utskick görs då till din e-postadress/mobilnummer. Däremot kommer du fortfarande att få obligatoriska bokningsbekräftelser och påminnelser om bokad tid om du bokar något, samt utskick som rör förändringar i verksamheten och som påverkar dina möjligheter att utnyttja våra tjänster.

Dina rättigheter

Som kund har du alltid rätt till ett registerutdrag samt att begära borttagning ur våra register. Meddela oss också om du behöver ändra eller rätta några personuppgifter som finns sparat om dig, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Har du invändningar kring vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Godkännande av integritetspolicy

I och med att du kryssar i att du läst vår integritetspolicy och slutför ditt köp eller din bokning så godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

Övriga mottagare av personuppgifter

Just nu använder vi följande tredje parter:

  • Zoezi gymsystem för hantering av medlemsuppgifter, bokningar, fakturering.
  • Fortnox för bokföring och viss fakturering
  • MailChimp för nyhetsbrev
  • Valei kassasystem

Personuppgifter kan komma att delas med andra närstående företag, om så krävs för fortsatt hantering av köp- och bokningshistorik samt kundkontakt. Om så sker kommer du alltid att informeras om detta här, med möjlighet att få dina personuppgifter borttagna hos det närstående företaget.

Säkerhet

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Ändring av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på följande sida: kroppsverkstan-yogarummet.org/integritetspolicy

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.