Utnyttja ditt friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag innebär att en arbetsgivare skattefritt kan bekosta motion & friskvård för sin personal. Beloppet som kan ges är i stort sett upp till din arbetsgivare att bestämma och varje företag kan sätta egna kriterier kring ersättningen. Bidraget gäller inte för enskilda firmor eller kommanditbolag och vad som räknas som motion & friskvård kan du läsa mer utförligt om på Skatteverket.

Det mesta som Kroppsverkstan erbjuder räknas som friskvård, även personlig träning och de flesta kurser och events som anordnas. Inga produkter eller varor räknas som friskvård.

 

Olika sätt att redovisa din friskvård

Lämnar du in KVITTO till din arbetsgivare?

Det vanligaste är att du köper den tjänst du önskar och får ett kvitto. Kvittot ger du till din arbetsgivare för att få ersättning.

Exempel: Du köper ett årskort för gym och får då ett kvitto på 2839 kr. Kvittot lämnar du till din arbetsgivare. Din arbetsgivare betalar ut ersättning till dig. Om din arbetsgivare högst ersätter 1000 kr så är det den summan du får, trots att kvittot är på ett högre belopp.

Våra samarbetspartners

Nedan listas samarbetspartners som för en större arbetsgivare kan underlätta den administrativa hanteringen av friskvårdsbidrag. Är din arbetsgivare ansluten till någon av dem? Om inte, så se alternativen ovan.

  • Wellnet
  • ActiWay
  • ePassi/ Min Friskvård