The Rhythm – Dance your way home –

The Rhythm är en dansklubb som bjuder in till frigörande, tillåtande & gemenskap.

 

Husets egna Dj:s och olika special guest Dj vid varje dansklubbs tillfälle serverar olika rytmer, allt från svängig disco till världsmusik till elektroniska beats. Det kan även dyka upp en & annan trudelutt som du knappt visste att du gillade.

 

Dance your way home syftar på den förlösande kraften i dansen, att släppa spänningar, öppna upp & landa inåt tillsammans. The Rhythm finns i oss alla. Den må uttrycka sig på olika sätt men det betyder inte att min är rätt & din är fel. Med lite öppenheten kan vi mötas i olika rytmer & bygga broar mellan olikheterna.

 

The Rhythm unites us!

Klubben är alkohol- & drogfri – Vi tror på kraften att låta rytmen lyfta oss.

Ingen baksmälla – mindre förvirring – mer kärlek. Vi har nolltolerans mot sexism, rasism, våld, mobbing & förtryck. Dock är alla välkomna så länge vi lämnar hårdhandskarna hemma & tar medvetet ansvar för varandra & oss själva.

Välj: