Allmänna villkor

Köpvillkor & ångerrätt

 • När du kontaktar oss, köper eller bokar något så godkänner du vår hantering av personuppgifter och dessa allmänna villkor. Länk till dessa villkor står med inför varje köp i webbshoppen och länk finns även med i den orderbekräftelse som skickas till köparens e-post direkt efter varje köp.
 • Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar, bortsett från en administrationsavgift på 15% av köpbeloppet, från den dag du får vår bekräftelse på ditt distansköp via webbshoppen eller via telefon. Köper du över disk i reception ingår dock ingen ångerrätt och vi erbjuder i dagsläget ej öppet köp. Om du ångrar ett köp eller upptäcker några felaktigheter kontaktar du oss snarast via e-post info@kroppsverkstan.org eftersom det är viktigt att detta sker skriftligt. Du kan då ha rätt att återfå hela köpesumman, men det beror på avbokningsreglerna kring köpet, vilket du kan läsa mer om under rubrikerna nedan.
 • Utebliven betalning. Vid utebliven månadsdebitering enligt detta avtal debiteras 8% dröjsmålsränta plus påminnelseavgift om för närvarande 60 kr.

Träningskort

 • Fri frysning av träningskort kan ske en gång per kort för innehavare av Årskort (ej autogiro).
 • Frysning av träningskort vid skada eller sjukdom kan ske för Årskort eller Autogiroavtal (ej klippkort eller övriga kort) och gäller då endast mot uppvisande av läkarintyg som uppmanar till att upphöra med träningen under hela den frysperiod som avses.
 • Frysningen behöver startas inom kortets aktiva period och gäller från det datum då meddelande om frysning sker, ej retroaktivt. Frysperioden behöver vara minst en månad och högst ett år lång.
 • Vid distansköp via webbshoppen eller via telefon bestäms ditt startdatum till samma datum som köpedatum och du godkänner i och med ditt köp att startdatum för din träning är samma som köpedatum om inget annat avtalats.
 • Ångerrätten gäller vid distansköp av träningskort men du betalar för de dagar du har haft möjlighet att träna även om du ej utnyttjat det. (Årskort)
 • Vid köp av medlemskap som dras via autogiro binder du dig att betala minst den tid som bindningstiden på ditt avtal är, 6 eller 12 månader. Om en uppsägning av avtalet ej gjorts, minst 3 månader innan bindningstidens slut om man önskar avsluta direkt efter bindningstiden, fortsätter ditt medlemskap att debiteras löpande med en uppsägningstid om 3 kalendermånader.
 • Uppsägning av medlemskap görs via mejl, telefon eller på plats på någon av våra anläggningar.
 • Utebliven betalning. Vid utebliven månadsdebitering enligt detta avtal debiteras 8% dröjsmålsränta plus påminnelseavgift om för närvarande 60 kr.

Kurser, workshops & övriga events

 • Anmälan och köp av kurs/workshop/event är bindande och inskränker därmed på ångerrätten.
 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/workshops/events vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeure. Om kurs/workshop/event blir inställd pga lågt deltagarantal återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Om kurs/workshop/event blir inställd pga force majeure får du normalt sett istället ha avgiften innestående i upp till ett år efter avslutad period av force majeur. Du kan alltid välja att ha avgiften innestående i upp till ett år, därefter förverkas dock det innestående beloppet. Vid ny bokning av samma kurs/workshop/event får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd.
 • Utebliven betalning. Vid utebliven månadsdebitering enligt detta avtal debiteras 8% dröjsmålsränta plus påminnelseavgift om för närvarande 60 kr.
 • När du köper eller bokar en kurs/workshop/event via webbshoppen eller via telefon så gäller enligt distanslagen 14 dagars ångerrätt. Om avbokning görs tas en administrationsavgift på 15% av kurs/workshopsavgiften ut för att täcka de kostnader företaget haft i och med ditt köp, innan resterande belopp återbetalas till dig.
 • Dock upphör ångerrätten och du blir fullt betalningsskyldig om avanmälan sker efter de 14 dagarnas ångerrätt eller för nära inpå kurs/workshop/event, vilket för oss innebär följande:
  - mindre än en vecka innan kursstart för en kurs på flera veckor eller en event under flera dagar
  - mindre än 3 dygn innan en workshop/event på över 3 timmar
  - mindre än 24 timmar innan en kortare workshop/event

Behandlingar & personlig träning

 • Bokning av behandling och personlig träning är bindande och inskränker därmed på ångerrätten.
 • Utebliven betalning. Vid utebliven månadsdebitering enligt detta avtal debiteras 8% dröjsmålsränta plus påminnelseavgift om för närvarande 60 kr.
 • När du köper eller bokar en behandling eller personlig träning via webbshoppen eller via telefon så gäller enligt distanslagen 14 dagars ångerrätt. Om avbokning görs tas en administrationsavgift på 15% av avgiften ut för att täcka de kostnader företaget haft i och med ditt köp, innan resterande belopp återbetalas till dig. Dock upphör ångerrätten och du blir fullt betalningsskyldig om avanmälan sker sent, vilket för oss innebär följande:
  - mindre än 24 timmar innan behandling / pt-tillfälle

Personuppgifts- och integritetspolicy

Den här policyn beskriver hur KVH Sweden AB (org.nr. 556624-5477), c/o Kroppsverkstan, Malmövägen 48, 12149 Johanneshov, som driver anläggningarna Kroppsverkstan och Yogarummet i Hammarbyhöjden respektive Bagarmossen, hädanefter även kallat "vi" och "vår", behandlar dina personuppgifter. Alltså, vilka personuppgifter vi hanterar om dig, varför vi gör det och vilka rättigheter du har. När du nyttjar våra tjänster och godkänner vår personuppgiftshantering är det dessa villkor du godkänner.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

För alla: Namn, E-postadress, Telefonnummer, Kundnummer, Utskicksinställningar, Anteckningar, Personnummer
För dig med autogiroavtal även: Postadress

Dessa uppgifter samlas in för att köp och bokningar ska kunna genomföras och hanteras samt att vi ska kunna kontakta och identifiera dig som kund.

Dessutom sparas boknings- och försäljningshistorik, där ovan uppgifter även kan finnas med, för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund, för statistiska ändamål, för att säkerställa korrekta köp och aktiviteter på nätet, samt för att uppfylla krav gentemot myndigheter såsom Skatteverket. Vi har även underleverantörer listade nedan som registrerar dina förehavanden i deras system av samma anledningar.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter samlas in på följande sätt:

 • Genom att du lämnar personuppgifter vid kontakt med oss.
 • Då du själv skriver i personuppgifter eller köper något via webbshoppen.
 • Genom överföring av kundregister i samband med verksamhets- eller företagsöverlåtelser.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter sparas i högst två (2) år efter avslutad kundrelation, dock sparas bokföringsuppgifter enligt lagstadgad längd. Nyhetsbrevsprenumeration avregistrerar du dig själv ifrån genom funktionen längst ner i nyhetsbreven.

Vilken rättslig grund har vi för hanteringen av personuppgifter?

Följande rättsliga grunder finns för hanteringen av personuppgifter:

 • Med stöd i fullföljande av avtal för utförande av tjänst. Att samla och spara väsentliga uppgifter om dig så att vi på ett säkert och riktigt sätt kunna boka och utföra våra tjänster.
 • Med stöd i lämnat samtycke vid marknadsföringsutskick.

Marknadsföringsutskick

Om marknadsföringsutskick görs från oss kan du genom en länk i e-postmeddelandet/SMS:et som skickats, låta oss veta att du inte längre önskar få dessa utskick. Inga fler sådana utskick görs då till din e-postadress/mobilnummer. Däremot kommer du fortfarande att få obligatoriska bokningsbekräftelser och påminnelser om bokad tid om du bokar något, samt utskick som rör förändringar i verksamheten och som påverkar dina möjligheter att utnyttja våra tjänster.

Dina rättigheter

Som kund har du alltid rätt till ett registerutdrag samt att begära borttagning ur våra register. Meddela oss också om du behöver ändra eller rätta några personuppgifter som finns sparat om dig, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Har du invändningar kring vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part, förutom vid eventuell verksamhetsöverlåtelse då den övertagande parten behöver dina personuppgifter för att kunna fortsätta driva verksamheten i vårt ställe.

Godkännande av integritetspolicy

I och med att du kryssar i att du läst vår integritetspolicy och slutför ditt köp eller din bokning så godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

Övriga mottagare av personuppgifter

Just nu använder vi följande tredje parter:

 • Zoezi gymsystem för hantering av medlemsuppgifter, köp, bokningar, fakturering.
 • Fortnox för bokföring och viss fakturering
 • MailChimp för nyhetsbrev
 • Valei kassasystem

Personuppgifter kan komma att delas med andra närstående företag, om så krävs för fortsatt hantering av köp- och bokningshistorik samt kundkontakt. Om så sker kommer du alltid att informeras om detta här, med möjlighet att få dina personuppgifter borttagna hos det närstående företaget.

Säkerhet

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Ändring av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på följande sida: kroppsverkstan-yogarummet.org/integritetspolicy

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.